True


Бидэнтэй холбогдсон таньд баярлалаа

Та бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл өгөх бол манай системд бүртгүүлэн

барааны мэдээлэл дээр өгөх боломжтой.

Clarico-Text-Image-2